Alergie

 JIFFY STEAMERY ZABÍJÍ ROZTOČE

Trápí vás nebo vaše děti alergie?

Zpráva z roku 2003 agentury pro ochranu životního prostředí uvedla, že množství dětí s astmatem se za posledních dvacet let zdvojnásobilo. Zpráva agentury epa uvádí komplexní pohled na vliv životního prostředí na zdraví dětí. Od roku 1990 se zlepšilo znečištění ovzduší, přesto však alergie stále stoupají, jako klíčové se ukázalo omezení alergenů v domácnostech.

roztoci

Roztoči způsobují alergie svými alergeny, obsaženými především v jejich výměšcích, a to hlavně ve fekáliích. Roztočové alergeny se ponejvíce šíří vzduchem a našemu organismu vadí jejich vdechování. Roztočové alergeny se spojují s relativně „většími“ částečkami domácího prachu (více než 10 μm, tj. Deset tisícin milimetru). Na rozdíl od alergenů například koček a psů, které zůstávají po rozvíření v ovzduší i několik dnů, představují takto vázané roztočové alergeny těžší složku prachu s vyšší tendencí usazování. Potíže roztočového původu se proto často projevují večer po ulehnutí do postele, během noci až do rána, při dovádění dětí v postelích, na pohovkách a kobercích, při luxování, velkém úklidu a podobně.

Klinické studie prokázaly, že vyhýbání se alergenům roztočů v raném dětství může zabránit vzniku astmatu u dospělých.

Studie, jak je uvedeno v časopise journal pro klinické a experimentální alergie testoval proveditelnost a účinnost pomocí steameru pro likvidaci roztočů, jejích účincích na roztoče jejich populace a koncentrace alergenu der p1.2

Steamer byl testován na osmi čtvercích koberců, které byly osety známým počtem roztočů. Počet živých roztočů byl monitorován po dobu 4 měsíců, v 8 testovacích čtvercích a 8 kontrolních čtvercích.

Výsledky ukázaly dvě významná zjištění. Žádní živí roztoči nebyli nalezeni v žádném z osmi čtverců ošeřených steamerem . Naproti tomu počet živých roztočů extrahovaných z osmi kontrolních čtverců vzrostl z průměru z 11 na 185 za čtyři měsíce . Skutečnost, že nebyli nalezeni žádní živí roztoči v žádném z osmi párou ošetřených čtverců koberců kdykoli během studie ukazuje, že propaření je vysoce účinný způsob zabíjení roztočů. Významnější pro alergiky, je měření alergenu der p1. Kde nebyl zjištěn žádný rozdíl v koncentraci der p1 ve vzorcích prachu neošetřených koberců, ale v těch, které byly propařeny steamerem byl v průměru 87% pokles koncentrace der p1.

Studie dospěla k závěru že, propaření steamerem je velice účinným prostředkem k hubení roztočů bez použití chemických látek. Kromě toho nebylo pozorováno žádné poškození nebo sražení textilie, ani odbarvení a koberce byli suché do půl hodiny po ošetření. Vakuové čištění zanechává koberce velice mokré což může podpořit růst populace roztočů.

Konečně, propaření steamerem je jedinou ekologickou metodou jak se v domě zbavovat roztočů, kombinuje efektivní zabíjení roztočů a výrazné snížení koncentrace alergenů v rámci jednoho systému. Tyto faktory dohromady, činí steamery ideálním pomocníkem v boji z roztoči a alergeny ve vašich domovech.

Převezměte kontrolu nad svou alergií a chraňte své blízké ještě dnes! Doporučujeme model jiffy steamer J-2000.

Zdroje:

http://www.epa.gov/iaq/asthma/index.html

http://www.epa.gov/iaq/asthma/triggers.html

1. Jak uvádí Associated press 26.února 2003

2. mj coloff, c taylor, tg merrett. Použití steameru pro likvidaci roztočů. Klinické a experimentální allergy 1995 25: 1061-6.

3. Květen Jeffrey c (2001). Můj dům je killing me!domů příručka pro rodiny s alergiemi a astmatem. John hopkins University press.